Om te koken, koelen en verwarmen gebruiken de meeste campers een gasinstallatie. De gasinstallatie wordt geïnstalleerd door de fabrikant van de camper. Dit gebeurt op basis van internationale industrienormen en Europese richtlijnen. Gasflessen op de Nederlandse markt voldoen aan het drukvatenbesluit TPED (Europese Richtlijn voor Transportabele Drukapparatuur). Gasflessen die volgens de Europese richtlijnen zijn vervaardigd, worden voorzien van het π-teken.

Om veilig gebruik van de gasflessen te blijven maken dient u de voorschriften op te volgen en regelmatig een controle uit te voeren. Laat de gasinstallatie sowieso elke twee jaar keuren door een gespecialiseerd bedrijf. Bij een APK-keuring wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd op lekkage en beschadigingen.

Vul de gasfles niet zelf bij

Het is verboden om een gasfles zelf bij te vullen. Een gasfles mag namelijk maar tot 80% gevuld worden. Omdat bij een stijging van de omgevingstemperatuur de druk in de gasfles stijgt moet er een marge zijn. Als een gasfles tot 100% gevuld is kan de fles gaan bollen en uiteindelijk zelfs scheuren met een gevaarlijk gaslek met brandgevaar tot gevolg. Laat uw gasfles dus bij een erkend vulstation vullen.

Hoe lang u een gasfles kunt gebruiken staat op de fles aangegeven. Meestal is dit 10 jaar. Daarna wordt de fles opnieuw gekeurd en eventueel hersteld door een professioneel bedrijf. De datum van de goedkeuring van de gasfles wordt in de fles gestanst, staat op een ring onder de kraan of op een etiket.

Vervang de gasslang om de twee jaar

Gebruik altijd slangen die geschikt zijn voor propaan en butaangas en geen andere soort slangen. Een gasslang moet voldoen aan het keurmerk NEN-EN 1763. Dit is terug te vinden op de slang. Hier vindt u ook vaak een houdbaarheidsdatum. Na verloop van tijd kan een gasslang poreus worden en lekkages krijgen. Om te controleren of de slang nog goed is kunt u de slang scherp dubbel buigen. Als er scheurtjes zichtbaar zijn is de slang aan vervanging toe. Maar vervang de slang sowieso na twee jaar.

Een regelmatige controle van uw gasinstallatie en het op tijd vervangen van onderdelen zorgt dat u veilig gebruik kan blijven maken van de gasinstallatie in uw camper.