Net als uw auto is een Algemene Periodieke Keuring (APK) volgens de Europese richtlijnen verplicht om de veiligheid in het verkeer te waarborgen en milieubescherming te bevorderen. Deze wet is vastgelegd in de Wegenverkeerswet van 1994 en zorgt er dus voor dat elke auto en camper periodiek worden nagekeken en eventuele gebreken tijdig worden gesignaleerd en verholpen.

Hoe vaak APK?

Wanneer uw camper nog niet eerder gekeurd is, dan moet u goed in de gaten houden wanneer deze voor het eerst gekeurd moet worden. Dit is gebaseerd op de datum eerste toelating: de dag waarop u uw camper voor het eerst heeft gebruikt en voorzien is van een kenteken. Voor campers die in de categorie personenauto’s tot en met een ledig gewicht van 3.500 kilo vallen gelden de volgende regels:

  • Campers met een datum eerste toelating  na 1 januari 2015 die rijden op benzine, alcohol en/of een elektromotor  moeten na vier jaar een APK ondergaan, vervolgens twee keer na twee jaar en daarna elk jaar.
  • Campers met een datum eerste toelating na 1 januari 2015 die rijden op diesel of gas moeten na drie jaar een APK ondergaan en vervolgens elk jaar.
  • Campers met een datum eerste toelating voor 1 januari 2015 maar die niet ouder zijn dan dertig jaar wordt verwacht een eerste APK te ondergaan na drie jaar en vervolgens elk jaar.
  • Campers van dertig jaar of ouder moeten om de twee jaar een APK ondergaan.
  • Alle campers met een datum eerste toelating voor 1 januari 1960 hebben geen APK-plicht.

Voor de zwaardere campers met een ledig gewicht van boven de 3.500 kilo geldt dat deze elk jaar een APK moeten ondergaan wanneer de datum eerste toelating na 1 januari 1960 valt. Is de datum eerste toelating voor 1 januari 1960? Dan is er net als bij de lichtere campers geen APK-plicht.

Let er ook op dat wanneer uw camper op een andere soort brandstof gaat rijden de APK data waarschijnlijk ook zullen wijzigen. Na de eerste keuring ontvangt u altijd een APK-keuringsrapport waar een vervaldatum voor een nieuwe APK staat. Zorg ervoor dat uw camper voor deze datum weer opnieuw gekeurd is.

Keuringsrapport APK camper

Na de keuring ontvangt u, zowel bij goedkeuring als afkeuring van uw camper, altijd een APK camper keuringsrapport. Hier staan de reparatie-, afkeur- en adviespunten op aangegeven. Adviespunten zijn bedoeld om aan te geven welke gebreken nu nog niet zodanig erg zijn dat uw camper wordt afgekeurd, maar u moet er wel rekening mee houden dat u het binnenkort moet laten repareren of vervangen. Bewaar het keuringsrapport goed, want deze heeft u onder andere nodig om eventueel in beroep te gaan tegen het resultaat of wanneer u in het buitenland gaat rijden. Bent u uw toch keuringsrapport kwijtgeraakt? Lees dan welke stappen u moet ondernemen.

APK locaties

Een APK mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven waarvoor erkenning is verleen. Bij deze APK-erkenning is een onderverdeling gemaakt tussen lichte voertuigen (minder dan 3.500 kilo) en zware voertuigen (meer dan 3.500 kilo). Lichte voertuigen hebben een APK2 label en zware voertuigen een APK1 label. Eventueel is het ook mogelijk om de APK camper keuring in België of Spanje uit te laten voeren.

APK uitstellen

Mocht u om onverhoopte redenen, bijvoorbeeld een verblijf in het buitenland of reparaties die nog niet zijn uitgevoerd, niet aan de APK-plicht kunnen voldoen, dan kunt u beslissen om de APK-keuring uit te stellen. De enige manier hiervoor is om uw camper te schorsen. Dit betekent dat u uw camper tijdelijk niet meer mag gebruiken en deze hoeft dan ook niet meer APK-goedgekeurd te zijn. Meer over het schorsen van uw camper leest u hier.